Công ty Cổ Phần DIGIARE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÔNG BÁO TẠM NGỪNG HỆ THỐNG NẠP TIỀN VÀ BOOK VÉ

Kính gửi: Quý Đại Lý CTCP DIGIARE

Hiện nay do yêu cầu từ Hãng về việc cung cấp API book xuất cho đại lý và hệ thống chưa ổn định , book xuất vé , thay đổi vé chưa được đảm bảo gây lỗi cho đại lý.

Nên công ty quyết định bảo lưu tiền kí quỹ và dừng việc book xuất dự kiến 5 ngày.

Thời gian tạm ngừng:
Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: ngày 08 tháng 12 năm 2018
Thời điểm kết thúc: ngày 14 tháng 12 năm 2018

Vậy nên kính mong quý đại lý trong 05 ngày này không nạp để book vé , khi hệ thống công ty vận hành tốt sẽ thông báo lại.

Công ty thành thật xin lỗi và mong quý đại lý thông cảm, và ủng hộ , đồng hành cùng cty trong thời gian tới.

Xin cảm ơn !